Lễ Kagami Biraki xướng danh Huyền Đai Tenshinkai (2020)

Lễ Kagami Biraki (2020) | Shodanian

Chiều 12/01 vừa qua, Tổng đàn Aikido Thế Giới đã tổ chức Lễ Kagami Biraki 2020 tại Hombu Dojo, khởi đầu cho năm mới nhiều thành công và thuận lợi.


Kagami Biraki (鏡開き) là nghi lễ truyền thống của Nhật Bản, thường được tổ chức vào ngày 11/01 nhằm chính thức khai trương mọi hoạt động của gia đình / công sở trong năm mới.

Với Tổng đàn Aikido Thế Giới (Aikikai), ngoài các nghi thức và biểu diễn Hiệp Khí Đạo do chính Đạo chủ thực hiện, Lễ Kagami Biraki hàng năm còn là dịp trao chứng nhận đẳng cấp cho các huyền đai.

Đạo chủ biểu diễn các kỹ thuật Aikido tại Kagami Biraki 2020

Lễ Kagami Biraki (2020) | Shodanian

Trong buổi lễ năm nay, có đến 923 huyền đai nhận đẳng cấp mới (toàn bộ danh sách xem tại đây). Trong đó có:

  • 6 Đệ Bát Đẳng Huyền Đai (8th – Hachidan)
  • 62 Đệ Thất Đẳng Huyền Đai (7th – Shichidan)
  • 279 Đệ Lục Đẳng Huyền Đai (6th – Rokudan)
  • 525 Đệ Ngũ Đẳng Huyền Đai (5th – Godan)
  • 51 tân huyền đai từ Nhất Đẳng – Tứ Đẳng

Tân Đệ Lục Đẳng Huyền Đai từ Tenshinkai

Đặc biệt, Liên đoàn Tenshinkai Quốc Tế vinh dự có 3 tân Đệ Lục Đẳng Huyền Đai (6th – Rokudan) được vinh danh trong Lễ Kagami Biraki năm nay. Đó là các võ sư:

  1. Võ Hoàng Phượng từ Tenshinkai Úc Đại Lợi
  2. Âu Dương Di (Di Au) từ Tenshinkai Khánh Hoà (Việt Nam)
  3. Minh Hải Nguyễn từ Westminster Aikikai Dojo (California, Hoa Kỳ)
Aikikai Kagami Biraki 2020 | Shodanian

Shodanian xin chúc mừng các Thầy nhận đẳng cấp mới nhân Lễ Kagami Biraki 2020!

Nếu bạn có thêm thông tin hoặc hình ảnh đẹp về buổi lễ này, xin mời chia sẻ dưới phần bình luận nhé.


Cập nhật (10/02/2020)

Vào ngày 08/02/2020, nhân “Lễ Kỷ Niệm 70 Năm Võ Nghiệp“, Thầy Đặng Thông Phong đã đại diện Tổng Đàn Aikido Thế Giới trao chứng nhận Đệ Lục Đẳng Huyền Đai cho các võ sư Võ Hoàng Phượng, Di Âu và Minh Hải Nguyễn.

Hình ảnh do Tenshinkai Úc Đại Lợi chia sẻ trên trang Facebook của đơn vị.

Tenshinkai Aikido Australia | Shodanian

GÓC BÌNH LUẬN

Sao chép liên kết