Đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến Đạo đường Tenshinkai (2020)

Westminster Aikikai Dojo | Shodanian
Đạo đường Westminster Aikikai tại California, Hoa Kỳ. Photo by AiThien Van / Hiệp Khí Đạo

Hôm 04/07, anh chị em môn sinh tại Westminster Aikikai Dojo (California, Hoa Kỳ) đã nhận được một bức thư từ Thầy Đặng Thông Phong (Chủ tịch Liên đoàn Aikido Tenshinkai Quốc Tế) về việc tiếp tục tạm đóng cửa đạo đường vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

– Xem tiếp –

Sao chép liên kết